Preskočiť na obsah

Zmena ceny stravného v školskej jedálni

Riaditeľ školy v súlade s § 5 ods. 6 písm. c) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súvislosti so zmenami v platnej legislatíve týmto pristupuje k zvýšeniu ceny stravnej jednotky v ŠJ pri Gymnáziu sv. Edity Steinovej.

Cena stravnej jednotky sa zvyšuje pre žiakov a zamestnancov Gymnázia sv. Edity Steinovej. Ide o zvýšenie položky finančného limitu na nákup potravín.

Dôvodom k zvýšeniu ceny stravnej jednotky je stanovenie nových finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo s účinnosťou od 1.1.2023. Finančné pásma nákladov na nákup potravín pre jednotlivé kategórie stravníkov stanovuje MŠVVaŠ SR, posledná aktualizácia k 1.1.2023 je zverejnená na stránke www.minedu.sk.

Cena obeda od 1.1.2023:

Príma – tercia: 2,20 €

Bilingválny odbor: 2,40 €

Zamestnanci gymnázia, cudzí stravníci: 3,80 €