Preskočiť na obsah

Mentoring

Mentoring sa na Gymese usadil už dávno. Z každého triedneho učiteľa sa päťkrát ročne stáva mentor, skúsený radca i priateľ po boku, na ktorého sa študent môže spoľahnúť. Mentor je zároveň osobnosť, ktorá je schopná pozerať sa na problém očami študenta, zachovať si pritom dostatočný nadhľad a ostať kritický. Učiteľ svojím empatickým prístupom pomáha každému študentovi pracovať na svojom osobnostnom rozvoji. Triedny učiteľ sa každému žiakovi venuje individuálne a je mu nápomocný aj v definovaní si študijných či osobných cieľov.