Preskočiť na obsah

GYMES tím cudzích jazykov

Tím CUJ v zastrešuje a vyučuje na GYMESe nemecký, ruský a španielsky jazyk, keďže vieme, že dnes už nestačí vedieť iba anglicky. Miesto tu majú preto aj ďalšie cudzie jazyky – CUJ. Študenti si ich u nás vyberajú už pri zápise do školy.

V 1. až 3. ročníku navštevujú študenti 3 hodiny CUJ týždenne, v 4. ročníku 2 hodiny týždenne a k tomu ešte 2 hodiny maturitných seminárov. V 5. ročníku to sú až  4 hodiny seminárov týždenne.

Maturita na GYMESE je tak samozrejme možná aj z cudzích jazykov – na úrovni B1 alebo B2 podľa voľby študentov.

Tím CUJ kladie dôraz na rozvoj všetkých zručností vo vyučovaní jazykov a aplikuje poznatky získané na kurzoch v zahraničí. S entuziazmom podporujú záujem o štúdium cudzích jazykov aj zapojením študentov do jazykových súťaží, v ktorých získavame mnohé ocenenia. Študenti sú vedení ku kontaktu s CUJ aj mimo vyučovania podľa ich záujmov, najobľúbenejšie sú určite medzinárodné projekty v rámci Erasmus+, vďaka ktorým môžu GYMESáci cestovať do zahraničia, spoznávať iné kultúry, nadviazať mnohé priateľstvá a samozrejme zlepšiť svoje jazykové schopnosti.

Tento tím vedie Mgr. Jana Tulipánová, PhD.