Preskočiť na obsah

Orgány školy

RADA ŠKOLY

Rada školy pri Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach

ŠKOLSKÝ PARLAMENT

zvolení zástupcovia z každej triedy

GYMES NEZISKOVÝ FOND

neziskový fond na podporu školy

RADA ŠKOLY

Činnosť rady školy

Rada školy pri Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach má 11 členov. Zvolená bola v školskom roku 2021/2022.

Členovia rady

  • 3 zvolení zástupcovia rodičov: Mgr. Katarína Miková, Mgr. Nicol Obuchová, Ing. Peter Prokop;
  • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy: Mgr. Zuzana Lehotai, Mgr. Mária Muzeláková;
  • 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy: Silvia Kováčiková,
  • 1 zvolený zástupca žiakov: Adam Farkašovský,
  • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy: Mgr. Aurel Halajčík, Mgr. Lukáš Imrich, Mgr. Miroslav Jacko, Ing. Terézia Hrebeňárová.

GYMPULZ

POslanie školského parlamentu

Školský parlament (pôvodne Žiacka školská rada) vznikol v roku 2011. Združuje aktívnych a iniciatívnych študentov, ktorí svojimi nápadmi prispievajú k pozitívnemu dianiu na našej škole. Členovia ŠP sa podieľajú na organizácii rôznych podujatí. Koordinátorom ŠP je Mgr. Marek Joščák.

Členovia- šk. rok 2023/2024

5.A
Katarína Ferenčuhová

5.B
Sofia Petrenková

5.C
Daniel Takáč

5.D
Dominik Zavacký

4.A
Ema Buríková

4.B
Ema Schwartzová

4.C
Daniel Muller

4.D
Stanislav Albert

3.A
Dorotea Paľovčíková

3.B
Adam Farkašovský

3.C
Soňa Poláková

2.A
Viktória Vargová

2.B
Samuel Klembara

2.C
Karin Pačutová

1.A

Zoe Bella Morales

1.B

Tamara Šarudiová

1.C

Radovan Ontko

1.D
Matej Neupauer

Plánované akcie organizované ŠP GymPulz pre tento školský rok: