Preskočiť na obsah

kariérne poradenstvo

Cieľ programu

Cieľom kariérneho poradenstva je predstaviť študentom 4. ročníka GYMESu realitu rôznych profesií a vysokoškolských štúdií, zoznámiť ich s novými perspektívnymi odbormi na trhu práce v budúcnosti, kedy sa stanú aktívnymi zamestnancami oni.

Hostia

Pozývame hostí slovenských aj zahraničných vysokých škôl z radu študentov a profesorov, ľudí aktívnych v podmienkach slovenského zamestnania, podnikania i zahraničných perspektív.

Alumni

Zvlášť radi vítame našich absolventov – GYMES ALUMNI, ktorí študujú v perspektívnych odboroch na slovenských i zahraničných univerzitách.

Kariérny Poradca

Kariérnym poradcom na našej škole je Mgr. Tünde Rozenfeldová.

KONZULTAČNÉ HODINY

Každú stredu počas 7. vyučovacej hodiny alebo po dohode aj v inom čase.