This is an overline

Formuláre a tlačivá

COVID-19

Vyhlásenie o bezpríznakovosti podáva rodič prostredníctvom rodičovského konta na Edupage. Bližšie informácie tu: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1132. Tento spôsob podania vyhlásenia je možný iba z rodičovského konta, žiacke konto takúto možnosť neponúka.

Žiadosť o IUP