This is an overline

Formuláre a tlačivá

COVID-19

Vyhlásenie o bezinfekčnosti podáva rodič prostredníctvom rodičovského konta na Edupage. Bližšie informácie tu: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1132. Tento spôsob podania vyhlásenia je možný iba z rodičovského konta, žiacke konto takúto možnosť neponúka. V platnosti zostáva aj písomná forma vyhlásenia, ktoré je možné vytlačiť a podpísať (plnoletý žiak si toto vyhlásenie podpíše sám).

Žiadosť o IUP