Preskočiť na obsah

GYMES tím prírodovedných predmetov

Silnou stránkou vyučovania na GYMESe sú aj prírodovedné predmety, ktoré má na starosti tím prírodovedných predmetov. Tím PRP vyučuje predmety matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia a maturitné semináre z týchto predmetov.

Tieto predmety sú u nás vyučované v odborných učebniach chémie, biológie a fyziky, kde majú študenti praktické cvičenia v menších skupinkách a používajú meracie zariadenia Vernier (hlavne na fyzike). Tím PRP pracuje so študentmi aj v dobre vybavených učebniach informatiky (nájdete tu 3D tlačiareň, programovateľné Arduino stavebnice a iné).

Keďže GYMES je bilingválne gymnázium, informatika, matematika a biológia sú vyučované v angličtine. Navyše v prvom ročníku máme posilnené vyučovanie matematiky a v 2. a 3. ročníku sa matematika vyučuje v dvoch úrovniach podľa voľby študentov.

Tím PRP sa snaží viesť študentov k objavovaniu, spolupráci v skupinách a kritickému mysleniu.

O kvalite práce tohto tímu hovorí aj fakt, že mnohí naši absolventi pokračujú v univerzitnom štúdiu na technických, IT alebo ekonomických odboroch.

Tento tím vedie Mgr. Petra Filová.