Preskočiť na obsah

ROČNÍKOVÉ SKÚŠKY

Termíny ročníkových skúšok pre 1. ročník:

Písomná časť – 30. 5. 2022

Ústna časť – 13. – 14. 6. 2022

Bližšie informácie nájdete tu:

Termíny ročníkových skúšok pre 3. ročník:

Písomná časť – 30. 5. 2022

Ústna časť – 14. 6. 2022

Bližšie informácie o ročníkových skúškach nájdete tu: