Preskočiť na obsah

ROČNÍKOVÉ SKÚŠKY

Termíny ročníkových skúšok pre 1. ročník:

Písomná časť –

Ústna časť –

Bližšie informácie nájdete tu:

Termíny budú zverejnené neskôr.

Termíny ročníkových skúšok pre 3. ročník:

Písomná časť –

Ústna časť –

Bližšie informácie o ročníkových skúškach nájdete tu: