ROČNÍKOVÉ SKÚŠKY

Termíny ročníkových skúšok pre 1. ročník:

Písomná časť – 25. 5. 2021

Ústna časť – 14. – 15. 6. 2021

Bližšie informácie nájdete tu:

HARMONOGRAM ÚSTNEJ ČASTI:

Termíny ročníkových skúšok pre 3. ročník:

Písomná časť – 25. 5. 2021

Ústna časť – 15. 6. 2021

Bližšie informácie o ročníkových skúškach nájdete tu:

HARMONOGRAM ÚSTNEJ ČASTI: