Preskočiť na obsah

ROČNÍKOVÉ SKÚŠKY

Termíny ročníkových skúšok pre 1. ročník:

Písomná časť – 27. máj 2024

Ústna časť –

Bližšie informácie nájdete tu:

Termíny ročníkových skúšok pre 3. ročník:

Písomná časť – 27. máj 2024

Ústna časť –

Bližšie informácie o ročníkových skúškach nájdete tu: