Preskočiť na obsah
Študuj na gymese

Prípravný kurz

Vážení rodičia, milí žiaci – naši budúci prváci,

opäť vám ponúkame možnosť zúčastniť sa GYMES Prípravného kurzu, ktorý sa v tomto školskom roku uskutoční opäť prezenčne.

Po odoslaní mailu s kontaktnými údajmi žiaka a potvrdením o zaplatení sumy 20 EUR na sponzorský účet školy IBAN: SK75 0900 0000 0050 5145 0290  do 23.2.2024, obdržíte materiály zo SJL, MAT a ANJ, ktoré budú obsahovať vzorový test pre každý predmet. Na tomto stretnutí si žiaci budú môcť prediskutovať správne odpovede zo vzorových testov a učitelia im odpovedia na prípadné otázky. Ďalej im budú poskytnuté informácie o požiadavkách na prijímacie talentové skúšky. Materiály sa budú distribuovať v elektronickej podobe po 20.2.2024.

Prihlásenie s potvrdením o zaplatení posielajte na adresu pripravny.kurz@gymes.eu.

Tešíme sa na vás!

Termín kurzu v roku 2024

9. marec 2024 (SOBOTA)

od 8:30 hod.

Prihlásenie

Svoj záujem potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: pripravny.kurz@gymes.eu do 23.februára 2024 spolu s potvrdením o zaplatení. Ďakujeme!     

Príspevok

Príspevok je 20 € spolu za všetky 3 predmety.

Platba

Pri platbe na účet IBAN: SK75 0900 0000 0050 5145 0290 uveďte meno a priezvisko žiaka.