Študuj na gymese

Prípravný kurz

Vážení rodičia, milí žiaci,

opäť vám ponúkame možnosť zúčastniť sa GYMES Prípravného kurzu, ktorý sa v tomto školskom roku uskutoční v online forme.

Po odoslaní mailu s kontaktnými údajmi žiaka a potvrdením o zaplatení sumy 15 EUR na sponzorský účet školy IBAN: SK75 0900 0000 0050 5145 0290  do 5.2.2021, obdržíte materiály zo SJL, MAT a ANJ, ktoré budú obsahovať podrobné požiadavky na prijímačky, vzorový test pre každý predmet a prístup k 3 online stretnutiam. Na týchto stretnutiach si žiaci budú môcť prediskutovať správne odpovede zo vzorových testov a učitelia im odpovedia na prípadné otázky. Materiály sa budú distribuovať v elektronickej podobe po 5.2.2021.

Online stretnutia sa uskutočnia vo štvtok 11.2.2021 v poobedňajších hodinách.

Prihlásenie s potvrdením o zaplatení posielajte na adresu pripravny.kurz@gymes.eu.

Tešíme sa na vás!

Termín kurzu 2021- ZMENA!!!

11.2.2021 (ŠTVRTOK)

Prihlásenie

Svoj záujem potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: pripravny.kurz@gymes.eu do 5.2.2021 spolu s potvrdením o zaplatení. Ďakujeme!     

Príspevok

Príspevok je 15 € spolu za všetky 3 predmety.

Platba

Pri platbe na účet IBAN: SK75 0900 0000 0050 5145 0290 uveďte meno a priezvisko žiaka.