Preskočiť na obsah

GYMES tím anglického jazyka

Tím ANJ na GYMESe zabezpečuje, aby výučba Anglického jazyka smerovala k jeho zvládnutiu  na takej úrovni, ktorá umožňuje študentom tento jazyk aktívne používať nie len pri bežnej komunikácii, ale aby v ňom mohli aj efektívne pracovať a študovať na vysokých školách aj v zahraničí. 

GYMES ako bilingválne gymnázium poskytuje vďaka svojmu tímu ANJ intenzívnu výučbu anglického jazyka. Po 5 rokoch štúdia by mal študent  dosiahnuť úroveň C1 a na tejto úrovni aj zmaturovať. Počas celého štúdia študenti získavajú spätnú väzbu na svoju úroveň jazyka formou ročníkových skúšok: 

1.ročník – úroveň B1

3. ročník – úroveň B2 = Cambridge First (medzinárodná skúška)

5. ročník – úroveň C1

Aby sa študenti dostali na požadovanú úroveň a jazyk si osvojili, je posilnená výučba ANJ v 1. ročníku (5x týždenne hodiny ANJ, 2x Konverzácia v ANJ, 3x Gramatika ANJ, 2x Anglická&americká literatúra).

V 2. až 5. ročníku majú študenti týždenne minimálne 4 hodiny ANJ, k tomu konverzácie s anglickým lektorom a predmet Anglická&americká literatúra či Obchodná angličtina.

Tím ANJ sa stará o to, aby výučby jazyka mala aj svoje viditeľné presahy – študenti pracujú nielen na zvládnutí gramatiky a slovnej zásoby. Dôležité sú aj štúdium literatúry, obchodnej komunikácie, schopnosť argumentovať a diskutovať v angličtine.

Pre študentov ponúka tím ANJ aj viaceré súťaže, v ktorých môžu ukázať svoje schopnosti a talent. Pravidelne sa na GYMESe organizujú Olympiáda v ANJ, recitačné súťaže, prekladateľská súťaž a aj súťaž vo vlastnej tvorbe v ANJ.

Tento tím vedie Mgr. Zuzana Lehotai.