Preskočiť na obsah
Radi vám pomôžeme

Kontaktujte nás

Sekretárka
Mgr. Martina Bérešová
055 799 48 75
sekretar@gymes.eu

Adresa

Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice Charkovská 1, 040 22  Košice

Fakturácia

IČO 35560321
DIČ: 2021928062

Riaditeľ

Mgr. Pavol Bačko
0915 865 140
0907 609 351
riaditel@gymes.eu

Zástupkyňa

Ing. Ľudmila Olšinárová
0908 791 050
zastupkyna@gymes.eu

Hospodárka

Mgr. Adriana Polomská
0948 204 891
hospodar@gymes.eu

Ekonómka

Marcela Bačová
055 799 48 73
0911 865 140
economy@gymes.eu

Personalistka

PaedDr. Erika Rusnáková
055 799 48 73
0911 865 140
personalista@gymes.eu

Spôsoby platby
Hlavný účet

IBAN: SK20 0900 0000 0050 2975 9267

Jedáleň, CVČ

IBAN: SK17 0900 0000 0050 2975 9806

GYMES n.f.

učebnice, skrinky, zájazdy, ISIC karty, teambuilding, lyžiarsky, turistický, plavecký, KOŽAZ, cyklistický, KAN, aktivity študentskej rady

IBAN: SK62 0900 0000 0050 7074 0429

ZRPŠ

IBAN: SK17 8330 0000 0028 0187 4663

SPONZORSký ÚČET

IBAN: SK75 0900 0000 0050 5145 0290