Výchovný poradca

Výchovné poradenstvo na našej škole zabezpečuje Mgr. Mária Stašková a poskytuje: špeciálno-pedagogické poradenstvo pre žiakov so ŠVVP a ich zákonných zástupcov, informácie a materiály o VŠ na Slovensku a o štúdiu v zahraničí; pomoc pri vypisovaní prihlášok na VŠ; a iné.

KONTAKT:

Email: poradca@gymes.eu

Mobil: 0915 085 639

Konzultácie:

Pondelok v čase 14:00 – 15:00 hod., štvrtok v čase 13:00 – 14:00 hod., prípadne v inom čase podľa dohody.