Výchovný poradca

Výchovné poradenstvo na našej škole zabezpečuje Mgr. Mária Stašková a poskytuje: špeciálno-pedagogické poradenstvo pre žiakov so ŠVVP a ich zákonných zástupcov, informácie a materiály o VŠ na Slovensku a o štúdiu v zahraničí; pomoc pri vypisovaní prihlášok na VŠ; a iné.

KONTAKT:

Email: poradca@gymes.eu

Mobil: 0915 085 639

Konzultácie: každý utorok v čase od 10:00 do 12:00 hod., prípadne v inom čase podľa dohody.