Preskočiť na obsah

Výchovný poradca

Výchovné poradenstvo na našej škole zabezpečuje Mgr. Mária Stašková a poskytuje: špeciálno-pedagogické poradenstvo pre žiakov so ŠVVP a ich zákonných zástupcov, informácie a materiály o VŠ na Slovensku a o štúdiu v zahraničí; pomoc pri vypisovaní prihlášok na VŠ; a iné.

KONTAKT:

Email: poradca@gymes.eu

Mobil: 0915 085 639

Konzultácie:

Pondelok v čase 9:00 – 11:00 hod., prípadne v inom čase podľa dohody.

Užitočné linky

https://www.portalvs.sk/sk/informacie-o-vysokych-skolach

https://univerzity.interstudy.sk/

http://www.cambridgestudy.sk/vysoke-skoly-v-zahranici/

https://www.portalvs.sk/sk/https://www.vysokeskoly.cz/