NOVINKYOlympiáda v španielskom jazyku

V dňoch 2.-3.12.2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v španielskom jazyku. Srdečne blahoželáme víťazom a postupujúcim želáme veľa úspechov v ďalších kolách.  v kategórii A sa umiestnili:na 1. mi…

Nové číslo školského časopisu

S radosťou vám predstavujeme nové číslo školského časopisu, ktoré si môžete prelistovať na tejto stránke:  https://flipbookpdf.net/web/site/090991de638ef393244a90c633f30832d5afac36202111.pdf.html Praj…

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Gymnázia sv. Edity Steinovej udeľuje všetkým žiakom školy riaditeľské voľno dňa 13.9.2021 (pondelok) a 14.9.2021 (utorok). Vyučovanie pokračuje vo štvrtok 16.9.2021 podľa rozvrhu hodín zverej…

o nás

TOTO JE GYMES

ŠTUDIJNÉ
ODBORY

5-ročný slovensko-anglický bilingválny odbor
8-ročný odbor

CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM

Pri poskytovaní služby vzdelávania sú pre nás najdôležitejšie trvalé kresťanské hodnoty: múdrosť, úcta, radosť. 

KVALITNÉ VZDELÁVANIE

Prioritou je zabezpečenie 100% odbornosti vyučovania, zvyšovanie kvalifikácie a odbornej úrovne práce pedagógov.

POSLANIE GYMESU

Inšpirujeme a sprevádzame na cestách poznávania.

Vízia GYMESU

Víziou školy je vytvoriť výchovno-vzdelávacie podmienky pre žiakov tak, aby sa každý z nich mohol stať úspešným žiakom, sebavedomou osobnosťou a zodpovedným občanom.


Aby žiaci, ktorí nám boli zverení, neboli len vzdelaní a kriticky mysliaci ľudia, ale aj ľudia s hodnotami GYMESu.


1. Ľudskosť – cesta ku vzťahom
2. Spolupráca – dôvera voči sebe a iným
3. Sebarozvoj – cesta k radosti
4. Múdrosť – hľadanie pravdy a cesta k správnym rozhodnutiam
5. Tvorivosť – odvaha objavovať a prejaviť sa


naši partneri