NOVINKYRiaditeľské voľno

Riaditeľ Gymnázia sv. Edity Steinovej udeľuje všetkým žiakom školy riaditeľské voľno dňa 13.9.2021 (pondelok) a 14.9.2021 (utorok). Vyučovanie pokračuje vo štvrtok 16.9.2021 podľa rozvrhu hodín zverej…

Výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy

2. kolo volieb členov Rady školy – troch zástupcov rodičov sa konalo počas plenárneho ZRPŠ dňa 09.09.2021 v kmeňových triedach. Každý hlasujúci rodič dostal 1 hlasovací lístok s menami 5 kandidátov, p…

Plenárne ZRPŠ a voľba rady školy

Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne ZRPŠ, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9.9.2021 o 16:30 hod. v kmeňových triedach. Zároveň v tomto školskom roku sa bude voliť nová Rada školy (RŠ). Do RŠ za rodi…

o nás

TOTO JE GYMES

ŠTUDIJNÉ
ODBORY

5-ročný slovensko-anglický bilingválny odbor
8-ročný odbor

CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM

Pri poskytovaní služby vzdelávania sú pre nás najdôležitejšie trvalé kresťanské hodnoty: múdrosť, úcta, radosť. 

KVALITNÉ VZDELÁVANIE

Prioritou je zabezpečenie 100% odbornosti vyučovania, zvyšovanie kvalifikácie a odbornej úrovne práce pedagógov.

POSLANIE GYMESU

Inšpirujeme a sprevádzame na cestách poznávania.

Vízia GYMESU

Víziou školy je vytvoriť výchovno-vzdelávacie podmienky pre žiakov tak, aby sa každý z nich mohol stať úspešným žiakom, sebavedomou osobnosťou a zodpovedným občanom.


Aby žiaci, ktorí nám boli zverení, neboli len vzdelaní a kriticky mysliaci ľudia, ale aj ľudia s hodnotami GYMESu.


1. Ľudskosť – cesta ku vzťahom
2. Spolupráca – dôvera voči sebe a iným
3. Sebarozvoj – cesta k radosti
4. Múdrosť – hľadanie pravdy a cesta k správnym rozhodnutiam
5. Tvorivosť – odvaha objavovať a prejaviť sa


naši partneri