NOVINKY
Vianočné číslo školského časopisu

Do pozornosti dávame nové – vianočné číslo školského časopisu The new Gymes times. Prajeme príjemné čítanie! QR kód: 

Požehnané Vianoce

Všetkým prajeme požehnané a pokojné Vianoce 🙂

Grantový program OZ ZRPŠ

Milí žiaci, dávame vám do pozornosti nový grantový program občianskeho združenia ZRPŠ na školský rok 2021/2022, ktorým chce rada rodičov opäť podporiť vzdelávanie, inovácie a originálne projekty na na…

o nás

TOTO JE GYMES

ŠTUDIJNÉ
ODBORY

5-ročný slovensko-anglický bilingválny odbor
8-ročný odbor

CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM

Pri poskytovaní služby vzdelávania sú pre nás najdôležitejšie trvalé kresťanské hodnoty: múdrosť, úcta, radosť. 

KVALITNÉ VZDELÁVANIE

Prioritou je zabezpečenie 100% odbornosti vyučovania, zvyšovanie kvalifikácie a odbornej úrovne práce pedagógov.

POSLANIE GYMESU

Inšpirujeme a sprevádzame na cestách poznávania.

Vízia GYMESU

Víziou školy je vytvoriť výchovno-vzdelávacie podmienky pre žiakov tak, aby sa každý z nich mohol stať úspešným žiakom, sebavedomou osobnosťou a zodpovedným občanom.


Aby žiaci, ktorí nám boli zverení, neboli len vzdelaní a kriticky mysliaci ľudia, ale aj ľudia s hodnotami GYMESu.


1. Ľudskosť – cesta ku vzťahom
2. Spolupráca – dôvera voči sebe a iným
3. Sebarozvoj – cesta k radosti
4. Múdrosť – hľadanie pravdy a cesta k správnym rozhodnutiam
5. Tvorivosť – odvaha objavovať a prejaviť sa


naši partneri