NOVINKY

Revitalizácia átria pred a po ukončení

20211112_143053
20211116_161722
20211117_111542
20211118_105803
20211119_125623
20211206_151740
20220309_153929
20220407_115846
IMG_20220420_123846244
IMG_20220429_120555863
IMG_20220525_122411121
IMG_20220527_095701915
IMG_20220527_095932232
previous arrow
next arrow


Voľné pracovné miesta

Riaditeľ Gymnázia sv. Edity Steinovej vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu pedagogického zamestnanca s aprobáciou: biológia v anglickom jazyku, španielsky jazyk, anglický jazyk, umenie a kul…

Výsledky prijímacích skúšok

Riaditeľ školy v priložených súboroch zverejňuje výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka 5-ročného bilingválneho a 8-ročného odboru v školskom roku 2022/2023. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční…

Zápis prijatých uchádzačov

Vážení rodičia! Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v dňoch 19., 20. a 23. mája 2022 v čase 8:00-12:00 a 13:00-17:00 hod. na sekretariáte školy. K zápisu je potrebné doniesť vyplnené doklady, ktor…

1 Promo banner MF
2 Promo banner MD
3 Promo banner JFK
4 Promo banner KK
5 Promo banner JS
previous arrow
next arrow

o nás

TOTO JE GYMES

ŠTUDIJNÉ
ODBORY

5-ročný slovensko-anglický bilingválny odbor
8-ročný odbor

CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM

Pri poskytovaní služby vzdelávania sú pre nás najdôležitejšie trvalé kresťanské hodnoty: múdrosť, úcta, radosť. 

KVALITNÉ VZDELÁVANIE

Prioritou je zabezpečenie 100% odbornosti vyučovania, zvyšovanie kvalifikácie a odbornej úrovne práce pedagógov.

POSLANIE GYMESU

Inšpirujeme a sprevádzame na cestách poznávania.

Vízia GYMESU

Víziou školy je vytvoriť výchovno-vzdelávacie podmienky pre žiakov tak, aby sa každý z nich mohol stať úspešným žiakom, sebavedomou osobnosťou a zodpovedným občanom.


Aby žiaci, ktorí nám boli zverení, neboli len vzdelaní a kriticky mysliaci ľudia, ale aj ľudia s hodnotami GYMESu.


1. Ľudskosť – cesta ku vzťahom
2. Spolupráca – dôvera voči sebe a iným
3. Sebarozvoj – cesta k radosti
4. Múdrosť – hľadanie pravdy a cesta k správnym rozhodnutiam
5. Tvorivosť – odvaha objavovať a prejaviť sa


naši partneri