Preskočiť na obsah

ERASMUS+

Naša škola úspešne realizuje a pomaly završuje spoločný projekt s Lotyšskom, Cyprom a Portugalskom. Viaceré výstupy a informácie o projekte nájdete na projektovom webe Weebly https://schoolbusinesseu.weebly.com/slovakia.html

Partnerské školy z Cypru, Lotyšska, Portugalska a Slovenska založili sieť žiackych firiem s pomocou medzinárodnej organizácie Junior Achievement a v tomto projekte si žiaci vymieňajú svoje skúsenosti, know-how a dobrú prax z aktivít. Pätnásť vybraných účastníkov z tretieho ročníka na Gymese, ktorí v šk. roku 2021/2022 participujú na chode firmy Moxie má možnosť vycestovať do troch krajín. Prvá mobilita na Cypre v decembri 2021 sa síce uskutočnila bez účasti Gymesu z dôvodu rozhodnutia príslušných orgánov – čo je nám nesmierne ľúto – avšak už teraz pracujeme na organizácii ďalšej cesty do Lotyšska v termíne 25.4. – 29.4.2022 a urobíme všetko pre to, aby všetci, teda aj žiaci, ktorí o účasť na cyperskom pobyte z dôvodu vyššej moci prišli, mohli napokon do niektorej zo zvyšných krajín cestovať. Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ, administratívnu záštitu nad ním preberá Národná agentúra Erasmus+ a SAAIC. Ponúkame niekoľko fotografií, ako to na výmene v rámci projektu vyzeralo.