Školská psychologička

V prípade osobnostných ťažkostí, ťažkostí s učením, pomoc pri vzťahových problémoch a pod. neváhajte kontaktovať našu školskú psychologičku Mgr. Miroslavu Zlackú.

Kontakt

Školská psychologička je vám k dispozícii okrem e-mailu (psycholog@gymes.eu) aj na tel. čísle. Ak budete potrebovať pomôcť alebo poradiť, ako čo najlepšie zvládnuť túto neľahkú situáciu, môžete volať školskej  psychologičke na tel. číslo 0948 584 552 a to v dňoch pondelok – piatok v čase od 8:00 do 12:00.

dokumenty

V prílohe nájdete informovaný súhlas s činnosťou psychológa a smernicu na prevenciu proti šikanovaniu na našej škole: