Preskočiť na obsah
  • na začiatku školského roka je potrebné doručiť vedúcej ŠJ podpísaný zápisný lístok (bol zaslaný mailom, resp. nižšie v prílohe);
  • informáciu o výške stravného dostanete emailom (skontrolujte si prosím aj spam);
  • stravné sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci. Prosíme, dodržiavajte správne variabilné symboly za každé dieťa zvlášť, nakoľko systém bude sám párovať platby podľa výpisu z banky a pri nesprávnom VS nebude možné platbu priradiť k dieťaťu. Do poznámky prosíme uviesť meno a triedu dieťaťa;
  • po tomto termíne pri neuhradení stravy sa pozastavuje výdaj obeda;
  • za prihlasovanie a odhlasovanie je zodpovedný rodič, resp. študent gymnázia,
  • odhlásiť sa z obedov je možné do polnoci predchádzajúceho dňa cez stránku Edupage, alebo zapísaním do zošita pri výdajnom okienku do 8:00 hod. rána, resp. cez mail, sms, telefonicky – iba rodič v prípade choroby;
  • prosíme, aby ste nevyužívali mobilnú aplikáciu pre časté technické problémy;
  • žiak je povinný nosiť do ŠJ čipový kľúč/ISIC kartu, na základe ktorých mu bude strava vydaná; bez čipového kľúča/ISIC karty mu bude strava vydaná až po 14.00 hod.;
  • obed, ktorý sa nedá odhlásiť, je možné prevziať do jednorazového obalu v čase od 12:00 do 14:30 hod. (obal poskytne jedáleň za poplatok 0,20€  –  obal na polievku + obal na hlavné jedlo).

Kontakty:

–     mobil: 0918 832 085 aj SMS,

–      e-mail: jedalen@gymes.eu

–     prostredníctvom Edupage – www. gymes.edupage.org – v záložke Jedáleň (iba odhlásenie)

Informácia o poskytovaní dotácie na stravu v školskom roku 2024/2025:

Zmena ceny stravnej jednotky od 1. septembra 2024: