Preskočiť na obsah

JA SLOVENSKO

Skúsenosťou k úspechu

Toto je slogan neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko), ktorá si za cieľ kladie prispievať u žiakov základných a stredných škôl k rozvoju podnikavosti, ekonomického myslenia, finančnej gramotnosti a k rozvoju zručností potrebných pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností. Zo vzdelávacích programov, ktoré zastrešuje JA Slovensko na našej škole realizujeme programy:

Viac ako peniaze – formou blokovej výučby v 2. ročníku bilingválneho odboru

Aplikovaná ekonómia – študentská firma v 3. ročníku bilingválneho odboru

Viac ako peniaze

Vzdelávací program Viac ako peniaze je vytvorený v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti. Žiaci sa v rámci 9 tematických celkov oboznámia s témami ako história peňazí, úloha bánk a ich služieb obyvateľstvu, ale získajú tiež praktické informácie a skúsenosti z oblasti používania kreditných kariet, či využívania rôznych foriem úverov a študentských pôžičiek.

Program pripravuje mladých ľudí

  • zvládať riešenia úloh a problémov v oblasti práce s peniazmi,
  • rozvíjať vedomosti v oblasti finančného vzdelávania v podobe tzv. finančnej gramotnosti. 

Aplikovaná ekonómia

Vzdelávací program Aplikovaná ekonómia je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby rozvíjal pracovné, sociálne a komunikačné kompetencie študentov.

Teoretické vedomosti si študenti osvojujú priamo v praxi – pod vedením učiteľa a konzultanta si zakladajú študentské firmy, ktoré simulujú činnosť akciových spoločností. Takto preniknú do problematiky fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu. V priebehu školského roka sa zoznamujú s praktickou stránkou podnikania a riadením firmy, učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy. Samotná firma nie je fiktívnou záležitosťou, študenti pracujú s reálnymi peniazmi ponúkajú reálne výrobky a služby.

O Junior Achievement

Začiatky Junior Achievement (JA) siahajú do roku 1916, kedy vznikla v Amerike myšlienka prakticky pomáhať a vzdelávať mladých ľudí, ktorí prichádzali za prácou z poľnohospodárskych oblastí USA do veľkých miest. História prvých ekonomických vzdelávacích programov sa začína písať v roku 1919 založením neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement v meste Springfield, štát Massachusetts, USA, ktorá vytvárala mimoškolské podnikateľské kluby pre študentov.

Neskôr sa programy Junior Achievement začali rozširovať aj mimo územia USA a v súčasnosti JA Worldwide zastrešuje už 115 členských krajín z celého sveta.

Na Slovensku sa programy Junior Achievement realizujú už od jari 1992 pod menom Baťa – mladí podnikatelia. Podnikateľ a filantrop, pán Tomáš Baťa, inicioval príchod tohto moderného spôsobu ekonomického vzdelávania mladých ľudí do Českej a Slovenskej republiky.  V spolupráci s Kanaďankou Caroline Jenner etablovali vzdelávacie programy JA na Slovensku.

Junior Achievement Worldwide je už tretí rok po sebe 7. najvýznamnejšia mimovládna organizácia vo svete a aktuálne je nominovaná na Nobelovu cenu mieru za rok 2022 za rozvoj mladých ľudí