Riaditeľ Gymnázia sv. Edity Steinovej vyhlasuje výberové konanie na pracovné pozície pedagogických zamestnancov s aprobáciami: anglický jazyk, umenie a kultúra v anglickom jazyku, katolícke náboženstvo v anglickom jazyku, matematika v anglickom jazyku, telesná a športová výchova. Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch.