Preskočiť na obsah

Výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy

2. kolo volieb členov Rady školy – troch zástupcov rodičov sa konalo počas plenárneho ZRPŠ dňa 09.09.2021 v kmeňových triedach.

Každý hlasujúci rodič dostal 1 hlasovací lístok s menami 5 kandidátov, pričom bolo možné označiť mená maximálne 3 kandidátov. Volebnej komisii bolo odovzdaných 216 hlasovacích lístkov. Všetky lístky boli platné.

Do Rady školy boli zvolení títo zástupcovia rodičov:

  1. Mgr. Katarína Miková
  2. Mgr. Nicol Obuchová
  3. Ing. Peter Prokop