Preskočiť na obsah

Olympiáda v španielskom jazyku

V dňoch 2.-3.12.2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v španielskom jazyku. Srdečne blahoželáme víťazom a postupujúcim želáme veľa úspechov v ďalších kolách. 

v kategórii A sa umiestnili:
na 1. mieste Ľudovít Čalfa, 2.A
na 2. mieste Jakub Bober, 2.A
na 3. mieste Ľubica Pješčáková, 2.B

v kategórii B sa umiestnili:
na 1. mieste Michal David, 3.A
na 2. mieste Daniela Geročová, 3.A

v kategórii C sa umiestnili:
na 1. mieste Klára Čiefová, 5.B
na 2. mieste Lucia Jakubová, 5.A
na 3. mieste Anka Jacková, 4.B a Saskia Lukáčiková, 5.D