Preskočiť na obsah

Zápis prijatých uchádzačov

Vážení rodičia!

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v dňoch 19., 20. a 23. mája 2022 v čase 8:00-12:00 a 13:00-17:00 hod. na sekretariáte školy. K zápisu je potrebné doniesť vyplnené doklady, ktoré uvádzame v prílohe.

V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia o prijatí Vám budú odovzdané pri zápise formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.