Preskočiť na obsah

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Riaditeľ Gymnázia sv. Edity Steinovej oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2023. Program:

Triedy 1. ročníka bilingválneho odboru a trieda príma:

8:00 hod.– stretnutie s triednymi učiteľmi v kmeňových učebniach, úvodné informácie, presun do kostola

9:00 hod. – sv. omša Veni Sancte v kostole Svätej Rodiny

po sv. omši návrat do školy, obed v školskej jedálni pre prihlásených žiakov (cca od 10:30 hod.)

Triedy 2.-5. ročníka bilingválneho odboru, triedy sekunda a tercia:

8:40 hod. – zraz pred kostolom Svätej Rodiny

9:00 hod. – sv. omša Veni Sancte v kostole Svätej Rodiny

po sv. omši presun do školy, stretnutie s triednymi učiteľmi v kmeňových učebniach, obed pre prihlásených žiakov