Preskočiť na obsah

PRIJÍMACIE KONANIE- AKTUALIZÁCIA

Pre všetkých záujemcov o štúdium na našej škole zverejňujeme aktuálne informácie o prijímacom konaní a kritériá prijatia do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022:

Podľa rozhodnutia ministra školstva k prihláške na štúdium nie je potrebné potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Prihlášku je možné podať:

a) elektronicky prostredníctvom Edupage bez podpisu zákonného zástupcu alebo

b) v listinnej (papierovej) forme s podpisom zákonného zástupcu.

Bližšie informácie o spôsobe prihlasovania sa na štúdium nájdete tu:

  1. Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 4. 1. 2021: https://www.minedu.sk/data/att/18366.pdf
  2. Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 26.1.2021: https://www.minedu.sk/data/att/18516.pdf
  3. Usmernenie pre výchovných poradcov ZŠ, riaditeľov SŠ a zákonných zástupcov zo dňa 23.2.2021: https://www.minedu.sk/data/att/18789.pdf