Preskočiť na obsah

POKRAČUJEME DIŠTANČNE

Vyučovanie vo všetkých ročníkoch od 1. 3. 2021 pokračuje dištančnou formou. Na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach a vzhľadom na zlú epidemickú situáciu v Košickom kraji riaditeľ školy rozhodol, že neobnovuje vyučovanie prezenčnou formou na našej škole.