Preskočiť na obsah

Podporte nás – Venujte 2% z dane

Vážení rodičia a podporovatelia našej školy!

Neinvestičný fond GYMES bol zriadený za účelom rozvoja a ochrany duchovných hodnôt a vzdelávania, ako aj na podporu študijných pobytov a získavanie didaktických pomôcok. Vďaka týmto a mnohým ďalším činnostiam sa môžeme uchádzať o 2% podiel zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. 

Váš príspevok na podporu týchto aktivít napomáha zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania našich žiakov a bez Vašej pomoci by sa nemohli realizovať. Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu činnosti neinvestičného fondu GYMES aj tento rok, aby sme tak mohli zabezpečiť všestranný rozvoj našich detí.

Vopred Vám úprimne ďakujeme za akúkoľvek podporu pre našu školu, duchovnú či materiálnu.

S pozdravom a úctou

Mgr. Marek Zlacký, riaditeľ školy