Preskočiť na obsah

Plenárne ZRPŠ a voľba rady školy

Vážení rodičia,

pozývame Vás na plenárne ZRPŠ, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9.9.2021 o 16:30 hod. v kmeňových triedach.

Zároveň v tomto školskom roku sa bude voliť nová Rada školy (RŠ). Do RŠ za rodičov majú byť zvolení traja kandidáti. Kandidovať má právo každý rodič. Touto cestou Vás chceme poprosiť o návrh kandidátov do RŠ. Návrh s podpísaným súhlasom s kandidatúrou je potrebné zaslať do pondelka 6.9.2021 do 16:00 na riaditel@gymes.eu.

Prvé kolo volieb do RŠ sa uskutoční v utorok 7.9.2021 od 13:00 do 15:30 na recepcii školy. Voliť zástupcu do RŠ môže iba jeden z rodičov (aj v prípade viacerých detí na našej škole). V prípade, že sa volieb nezúčastní viac ako 50% rodičov – voličov, druhé kolo voľby do RŠ sa uskutoční počas plenárneho ZRPŠ, ktoré bude 9.9.2021 v Gymnáziu sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice so začiatkom o 16:30.