Preskočiť na obsah

Začiatok školského roka

Milí naši žiaci,

po 2 mesiacoch prázdnin nastal čas začiatku školského roka. Školský rok začneme v pondelok 5. septembra 2022 podľa tohto programu:

Triedy 1. ročníka a príma

8:00 – stretnutie žiakov s triednymi učiteľmi v kmeňových učebniach

8:40 – presun na sv. omšu do kostola Sv. Rodiny na Furči

9:00 – sv. omša Veni Sancte

po sv. omši sa do školy vrátia iba žiaci, ktorí sa prihlásili na obed

Triedy 2.-5. ročníka a sekunda, tercia

8:40 – zraz pred kostolom Sv. Rodiny na Furči

9:00 – sv. omša Veni Sancte

po sv. omši presun do kmeňových učební a stretnutie s triednymi učiteľmi, obed pre prihlásených

Výdaj obedov v školskej jedálni v tento deň bude od 10:40 hod.

Tešíme sa na vás!

Vedenie školy a celý kolektív GYMESu 🙂

Vyhlásenie o bezpríznakovosti:

Naďalej platí nariadenie MŠVVaŠ SR, že rodič/plnoletý žiak predkladá pri nástupe do školy „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ prostredníctvom EDUPAGE tak, ako v minulom školskom roku.

Žiaci 1. ročníka, ktorých rodičia nedostanú mailom prihlasovacie údaje do rodičovského konta Edupage, môžu použiť priložené tlačivo, ktoré je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi pri nástupe do školy.