Preskočiť na obsah

Dokumenty pre prijatých ŽIAKOV – BILINGVÁLNY ODBOR

V prílohách nájdete dokumenty pre prijatých žiakov, ktoré je potrebné vyplniť a odoslať oskenované e-mailom na sekretar@gymes.eu alebo poštou na adresu školy (nie duplicitne) do 4. júna 2021.

Pre žiakov ponúkame možnosť stravovania v školskej jedálni. V prípade záujmu o obedy je potrebné vyplniť zápisný lístok a odoslať mailom na jedalen@gymes.eu.

Pre záujemcov o ubytovanie na internáte prikladáme žiadosti o ubytovanie. Žiadosti o prijatie do šk. internátu (odporúčané, kde sú ubytovaní naši žiaci) je potrebné zaslať priamo na internát spolu so zápisným lístkom.
Vypísaný zápisný lístok na školský internát prosíme zaslať mailom na sekretar@gymes.eu, po podpise riaditeľom školy Vám bude spätne zaslaný.