Preskočiť na obsah

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Gymnázia sv. Edity Steinovej udeľuje žiakom 1.-5. ročníka bilingválneho odboru riaditeľské voľno z organizačných dôvodov dňa

18.11.2022 (piatok).

Vyučovanie pokračuje v pondelok 21.11.2022 podľa schváleného rozvrhu hodín.