Riaditeľské voľno

Riaditeľ Gymnázia sv. Edity Steinovej udeľuje všetkým žiakom školy riaditeľské voľno dňa

13.9.2021 (pondelok) a 14.9.2021 (utorok).

Vyučovanie pokračuje vo štvrtok 16.9.2021 podľa rozvrhu hodín zverejneného v Edupage.