Preskočiť na obsah

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Gymnázia sv. Edity Steinovej udeľuje všetkým žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov dňa

16.11.2023 (štvrtok).

Vyučovanie pokračuje v pondelok 20.11.2023 podľa schváleného rozvrhu hodín.