Preskočiť na obsah

Dokumenty pre prijatých žiakov – osemročný odbor

V prílohách nájdete dokumenty pre prijatých žiakov, ktoré je potrebné vyplniť a odoslať oskenované e-mailom na sekretar@gymes.eu alebo poštou na adresu školy (nie duplicitne) do 4. júna 2021.

Pre žiakov ponúkame možnosť stravovania v školskej jedálni. V prípade záujmu o obedy je potrebné vyplniť zápisný lístok a odoslať mailom na jedalen@gymes.eu.