Preskočiť na obsah

2. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok v 5-ročnom odbore 7902 J74 gymnázium-bilingválne štúdium podľa zverejnených kritérií schválených pre 1. kolo.

Prijímacie talentové skúšky z predmetov anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra, matematika sa v 2. kole uskutočnia v utorok 22. júna 2021.

Prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 15. júna 2021 poštou (papierová forma) alebo elektronicky prostredníctvom Edupage základnej školy.