Online kaplnka

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení…

Duchovné slovko školského kaplána

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Možno sa Vám dnes nevstávalo ľahko, pretože väčšinu z Vás čaká náročný „písomkový“ týždeň. V návale rôznych povinností, úloh a učenia máme pokušenie hľadať „ľahké riešenia,“ „skratky“ podobne ako „hrdina“ dnešného príbehu:

Istý muž kandidoval na prezidenta. V rámci svojej predvolebnej kampane navštevoval rôzne mestá a prihováral sa svojim potenciálnym voličom.  Bol však veľmi lenivý na to, aby si svoje príhovory sám chystal. Mal asistenta, ktorý mu ich písal. Kandidát ich potom iba prečítal bez toho, aby si ich predtým vôbec pozrel. Jedného dňa k nemu prišiel asistent a poprosil o zvýšenie platu. Kandidát však povýšenecky odpovedal, že mu platí dosť a okrem toho by mal pokladať za česť, že pracuje pre takého hrdinu akým je. O dva týždne neskôr mal kandidát predniesť svoju reč na stretnutí vojnových veteránov. Vystúpil teda nielen pred nich, ale aj pred veľkú skupinu novinárov, ktorí sledovali všetko sledovali. Vytiahol papiere a začal čítať: „Chcem vás uistiť, že mám na pamäti vaše obete, ktoré ste vo vojne pre túto krajinu priniesli. Preto vám chcem povedať, že budem presadzovať vaše záujmy, budem úzkostlivo dbať, aby sa vám venovala taká starostlivosť, akú si zaslúžite. Dnes vás chcem oboznámiť s plánom na vykonanie konkrétnych krokov pomoci všetkým vojnovým veteránom. Tento plán má sedemnásť bodov.“ V tejto chvíli prezidentský kandidát otočil prvú stránku prejavu. Všetci poslucháči ho počúvali s najväčšou pozornosťou. Boli zvedaví na tých sedemnásť bodov. No kandidát bol ticho. Iba uprene pozeral do svojich papierov. Na tej druhej strane bolo totiž rukou napísané: „Tak to som teda veľmi zvedavý na tých sedemnásť bodov… ty hrdina!!!“

Poučení z tohto príbehu je viacero. Mal by nás motivovať k budovaniu dobrých vzťahov s ostatnými ľuďmi a tiež by sme si mali uvedomiť, že lenivosť sa nevypláca. Keby si náš kandidát čítal príhovory vopred, vyhol by sa blamáži. Tak sa v tomto týždni  snažme o poctivú prácu a nehľadajme skratky. Nezabudnime, že zvyky sa menia len veľmi ťažko a preto sa snažme budovať len tie dobré. Upozorňuje nás na to aj Edita: „Duša dieťaťa je jemná a vnímavá. Akýkoľvek vplyv do nej vstúpi, ju môže ľahko formovať počas celého života.“

Prajem všetkým pokojný týždeň, Lukáš Imrich, kaplán.