Online kaplnka

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení…

Duchovné slovko školského kaplána

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Znovu máme pondelkové ráno, začíname nový tyždeň a s ním nás čakajú aj nové výzvy rôzneho druhu. Ako sa k týmto výzvam postaviť? Inšpiráciou nám môže byť aj nasledujúci príbeh:

Štyria vysokoškoláci raz ostali dlho do noci na párty, aj keď vedeli, že na druhý deň majú test. Nasledujúce ráno prišli s plánom, ako sa testu vyhnúť. Každý z nich sa vyváľal v blate a potom prišli za svojim prednášajúcim. Povedali mu, že včera dostali defekt a celú noc tlačili auto späť k internátu. Učiteľ ich vypočul a dal im možnosť napísať test o tri dni.

V deň testu študenti prišli do kabinetu svojho učiteľa. On každého posadil do osobitnej miestnosti a mohli začať pracovať. Študentom to neprekážalo, pretože mali dosť času na štúdium.

Test mal dve otázky:

1) Vaše meno __________ (1 bod)

2) Na ktorom kolese ste dostali defekt? __________ (99 bodov)

Tento príbeh nám pripomína známu pravdu, že lož má krátke nohy. Je to potrebné zdôrazniť zvlášť dnes, kedy prevláda názor, že poctivosť sa nevypláca. O koľko krajší by bol svet, keby boli všetci poctiví a nepodvádzali by iných? Skúsme začať od seba a snažme sa byť v tomto týždni poctiví vo všetkom, čo budeme robiť. Príležitostí budeme mať na to určite dosť, tou prvou môže byť najbližšia písomka…

A na záver ešte jedna myšlienka od Edity Steinovej: „Neprijímajte nič ako pravdu, ak tomu chýba láska. A neprijímajte nič ako lásku, ak tomu chýba pravda! Jedno bez druhého sa stáva zničujúcim klamstvom.“

Prajem všetkým pokojný týždeň, Lukáš Imrich, kaplán.